Gangen van de Mangalarga Marchador

 

De MM’s behoren tot de zogenaamde gangenpaarden, dat betekent
dat ze naast hun ruime stap, eventuele draf en zeer aangename galop
ook een marcha beheersen.
Bij deze gang, waaraan de MM haar naam dankt, zijn altijd twee
of drie benen op de grond aanwezig, terwijl er bij draf een zweef-
moment is. Door het ontbreken van dit zweefmoment bij de Marcha
zit de ruiter rustig, bijna schokvrij in het zadel, wat zeer aangenaam
is voor de beginnende ruiters en mensen met rugproblemen, of zij
die door lichamelijke belemmeringen bij de draf problemen hebben.

Er zijn 3 marchavormen, namelijk:

1. de Marcha Picada
Bij deze gang is een duidelijk lateraal moment in het bewegings-
verloop te zien. Het paard laat meer verzameling en voorhandactie
zien. Je hoort een viertakt. De marcha picada wordt ook wel aan-
geduid met L1. L= lateralisado.

2. Bij de Marcha Batida laat de MM een duidelijk diagonale beweging            
zien. De actie van de voorhand is vlakker en ruimer, de achterhand
wordt er goed ondergebracht. Men hoort een tweetakt met echo.
De marcha batida wordt tegenwoordig ook aangeduid met D1.
D= diagonalisada.

3. De Marcha Media (ook Marcha do Centro , Marcha Verdadeira of
Marcha Ideal genoemd) is ook een naar diagonaal verschoven gang.
Hier is de ruime beweging van de Batida paarden met het comfort
van de Picada paarden verenigd.